Czy mogę się zarazić od osoby, która zmarła kilkaset lat temu?

Dzisiaj większość zgonów w Wielkiej Brytanii następuje z powodu chorób niezakaźnych, za to w minionych wiekach ludzie umierali głównie przez choroby zakaźne, takie jak dżuma, cholera, tyfus, gruźlica, wąglik i ospa.

Czy to prawda, że jeśli spada się z wysokiego budynku, śmierć następuje jeszcze przed upadkiem na ziemię?

Pogląd, że spadając z wysokiego budynku umiera się jeszcze w powietrzu – od szoku – jest bardzo rozpowszechniony, ale błędny. Wprawdzie szok spowodowany upadkiem może wywołać śmiertelny atak serca, ale bardziej prawdopodobne, że śmierć nastąpi od uderzenia o ziemię.

Co zrobić, jeśli podczas wycieczki złapie nas burza z piorunami?

Co roku od uderzenia pioruna ginie wiele osób. Jeśli nie można szybko schronić się do domu lub samochodu, najlepiej znaleźć nisko położone miejsce, jak najdalej od drzew i napowietrznych kabli, odrzuciwszy wszelkie trzymane w rękach metalowe przedmioty – zwłaszcza parasol.  

Jaki drobnoustrój spowodował dotychczas największe szkody i zniszczenia?

Maleńka pałeczkowata bakteria Yersinia pestis, spowodowała śmierć 25 milionów ludzi w czternastowiecznej Europie. Yersinia – nazwana tak od nazwiska francuskiego uczonego Alexandre’a Yersina, który zidentyfikował ją ponad 100 lat temu – wywołuje epidemię dymienicy morowej, śmiertelnej choroby przenoszonej przez pchły żyjące w sierści szczurów.

Google