Jeśli rośliny zielone wytwarzają tlen, to dlaczego nie brakuje go nam podczas zimy?

Tlen stanowi około 21 procent powietrza, którym oddychamy (praktycznie cała reszta to obojętny gaz, azot). Sezonowe różnice zawartości tlenu w powietrzu to zaledwie kilka części na milion, więc bardzo trudno je wykryć.

Co powoduje rozszczepienie pnia drzewa i jak to się dzieje, że takie drzewo nie ginie?

Drzewa mają tendencję do pękania wskutek rozkładu ich wiązek naczyniowych – tkanki umożliwiającej dostarczanie wody i składników odżywczych z korzeni do pozostałych części drzewa. Utrata dużych gałęzi podczas burzy lub od uderzenia pioruna może spowodować duże zniszczenia tej tkanki, a tym samym obumieranie miazgi twórczej tkanki drzewa, która przestaje wypełniać swoją funkcję.

Który z organizmów żyjących na Ziemi jest najstarszy?

Sosna sędziwa lub długowieczna (Pinus longaeva). Najstarszy okaz ma prawie 4800 lat. Uczeni od dawna znają drzewa, których układ pierścieni świadczy, że żyją od wielu wieków, ale aż do lat 50. XX wieku nikt się nie spodziewał, iż te górskie sosny są tak stare.

Która roślina występuje najrzadziej na świecie?

Aż do chwili odkrycia w 1994 roku w Australii żywego okazu, wollemię szlachetną uważano za wymarłą. Znano ją tylko ze skamieniałości, pochodzących nawet jeszcze z czasów dinozaurów – do 200 milionów lat temu.

Google