Czy znajdzie się kiedyś panaceum na wszystkie choroby?

Lek na wszystkie choroby – to brzmi jak bajka, a jednak ist­nieje coś, co jest już bardzo blisko: – aspiryna. W swojej natu­ralnej postaci kwasu salicylowego (a dokładniej: glikozydu fe­nolowego – zwanego salicyną) – związku występującego w korze wierzby – była używana jako remedium na bóle i go­rączkę od czasów wielkiego greckiego lekarza Hipokratesa (lata […]

W jaki sposób środki przeciwbólowe lokalizują ból?

Środki przeciwbólowe o miejscowym działaniu docierają do enzymu, który pojawia się tylko w obszarze zranienia. Enzymten, zwany cykloksygenazą (COX), powoduje miejscową pro­dukcję substancji zwanych prostaglandynami, które zwielo­krotniają sygnał bólowy.

Jak działa znieczulenie ogólne?

To zaskakujące, ale 150 lat po tym, jak je pierwszy raz zastosowano, cudowna zdolność anestetyków do likwidowania bólu wciąż jeszcze nie jest w pełni poznana. W efekcie nadal zdarza się, że pacjent umiera z powodu przedawkowania środka znieczulającego lub, choć wydaje się być całkowicie pod wpływem leku, cały czas cierpi ból podczas operacji.

Czy jakieś części ciała można operować bez znieczulenia?

Powodem, dla którego w jednych częściach ciała silniej czujemy ból niż w innych, jest różna koncentracja czuciowych komórek nerwowych: im gęściej są upakowane, tym większa szansa, że nawet niewielkie uszkodzenie zostanie przez nie wykryte. Dlatego możliwe jest bezbolesne cięcie niektórych części ciała ostrym skalpelem, a zastosowanie tępego narzędzia spowodowałoby ból nie do wytrzymania.

Google