Skąd wiadomo, jak wysoki jest Mount Everest?

Aż do połowy XIX wieku nawet nie wiedziano, że Mount Everest to najwyższa góra świata. Początkowo honor ten przypadał szczytowi Kangczendzonga, którego wysokość oceniano na 8534 metry nad poziomem morza (obecnie wiadomo, że jest to zaledwie trzeci co do wysokości szczyt świata). W 1852 roku przeprowadzone przez Brytyjczyków kartograficzne prace badawcze w Indiach wykazały, że na granicy Nepalu i Tybetu istnieje szczyt wyższy od Kangczendzongi. Nazwano go Peak XV i określono jego wysokość na 8839 metrów – zaskakująco dokładnie, zważywszy że wysokość szczytu mierzono z odległości ponad 200 kilometrów.

Mount Everest

W 1865 roku górę przemianowano na Mount Everest, od nazwiska byłego kierownika pomiarów w Indiach, sir George’a Everesta. Uznawana dzisiaj wysokość tego szczytu, ustalona na 8848 metrów nad poziomem morza, czyli zaledwie o 9 metrów przewyższająca pierwszy wynik, opiera się na pomiarach wykonanych przez B. L. Gulatee z Indii i jego kolegów z Nepalu w początkach lat 50. XX wieku. Wielkość tę długo uznawano za ostateczną – podaje ją nawet mapa National Geographic (1:50 000) tego regionu.

Jednakże, w 1998 roku amerykański zespół pod kierunkiem Wally’ego Berga podjął się zadania uściślenia dotychczasowych danych i zmierzenia, za pomocą systemu GPS, wysokości najwyższej litej skały na wierzchołku Mount Everestu (obecny wierzchołek jest utworzony ze śniegu). Skała ta nazywa się Barry Bishop Ledge. Do niej właśnie Berg przymocował włączony odbiornik GPS i zaczął zbieranie danych. Ich analiza wykazała, że przyjęta dotychczas wysokość Everestu jest nieco zawyżona.

Wciąż tylko nie wiadomo, o ile trzeba by ją obniżyć, lecz zgodnie z opinią zespołu Berga, nawet biorąc pod uwagę wszelkie możliwe pomyłki, szczyt nie może być wyższy niż 8830 metrów nad poziomem morza – jest więc o około 18 metrów niższy, niż napisano w podręcznikach. Nic nie szkodzi, jest to i tak najwyższa góra świata i to ze sporym zapasem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google