Czy wysokość nad poziomem morza mierzy się podczas przypływu czy odpływu?

Paul Riley z Ordnance Survey Office objaśnia, że poziom morza nieustannie się zmienia. Nie tylko podczas przypływów i odpływów, lecz także wskutek rozszerzania się i kurczenia oceanów pod wpływem zmian temperatury. Powierzchnia mórz jest poza tym nierówna i ma kształt płytkich dolin i wierzchołków. Wyspy Brytyjskie leżą na przykład w „dolinie” głębokości 80 centymetrów. Z uwagi na taką zmienność, poszczególne kraje ustaliły swoje własne pomiary poziomu morza, które mogą nawet o 2 metry różnić się od wartości przyjętej globalnie.

W Wielkiej Brytanii wysokość mierzy się w odniesieniu do wskaźnika pływów w Newlyn (Kornwalia), gdzie od 1915 do 1921 roku co godzinę mierzono poziom morza, by uzyskać średnią wartość. Choć wciąż bierze się pod uwagę pomiary według wskaźnika pływów, obecnie wszelkie prace Ordnan-ce Survey są dokonywane w oparciu o znacznie dokładniejszy system GPS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google