W jaki sposób określić jaki dzień tygodnia przypadnie na daną datę?

Dla dowolnej daty z ostatniego stulecia – powiedzmy 9 lutego 1999 roku – bierzemy dwie ostatnie cyfry roku (w tym przypadku 99), dzielimy tę liczbę przez 4 (pomijając uzyskaną resztę, jeśli taka będzie), a wynik (24) dodajemy do pierwszej liczby (99 + 24 = 123). Teraz dodajemy dzień miesiąca (9) i dzielimy wynik przez 7, tym razem biorąc tylko resztę z dzielenia (6). Następnie dodajemy „liczbę miesiąca”.

kalendarz

Dla stycznia jest to 6 (5 w latach przestępnych), dla lutego 2 (1 w latach przestępnych), dla marca 2, dla kwietnia 5, dla maja 0, dla czerwca 3, dla lipca 5, dla sierpnia i września 4, dla października 6, dla listopada 2, dla grudnia 4. Dodając więc 2 do 6, otrzymujemy liczbę 8. Ostatecznie dodajemy 2 i dzielimy przez 7, ponownie zostawiając tylko resztę. W naszym przypadku jest to 3, a więc odpowiedź brzmi – trzeci dzień, poczynając od niedzieli, czyli wtorek.

Taki sam trik działa w obecnym stuleciu – tylko że dodajemy 1 zamiast 2 przed ostatecznym dzieleniem przez 7.

Viagra Prescription Buy Cialis Generic Online Canadian Online Drug Store Cheap Online Tramadol Cheap Citrate Sildenafil Online Sales Viagra Diet Weight Loss Generic Cialis Soft Tabs Generic Cialis Softtabs Generic Cialis Softtabs Non Prescription Diazepam Cialis Online Pharmacy Carisoprodol Cialis Online Pharmacy Carisoprodol Cialis Online Pharmacy Carisoprodol How Viagra Woirks Clonidine Withdrawal Pain Relief Product Cheap Cialis Jelly Online Prescription Pain Medicine

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google