W jaki sposób określić jaki dzień tygodnia przypadnie na daną datę?

Dla dowolnej daty z ostatniego stulecia – powiedzmy 9 lutego 1999 roku – bierzemy dwie ostatnie cyfry roku (w tym przypadku 99), dzielimy tę liczbę przez 4 (pomijając uzyskaną resztę, jeśli taka będzie), a wynik (24) dodajemy do pierwszej liczby (99 + 24 = 123). Teraz dodajemy dzień miesiąca (9) i dzielimy wynik przez 7, tym razem biorąc tylko resztę z dzielenia (6). Następnie dodajemy „liczbę miesiąca”.

kalendarz

Dla stycznia jest to 6 (5 w latach przestępnych), dla lutego 2 (1 w latach przestępnych), dla marca 2, dla kwietnia 5, dla maja 0, dla czerwca 3, dla lipca 5, dla sierpnia i września 4, dla października 6, dla listopada 2, dla grudnia 4. Dodając więc 2 do 6, otrzymujemy liczbę 8. Ostatecznie dodajemy 2 i dzielimy przez 7, ponownie zostawiając tylko resztę. W naszym przypadku jest to 3, a więc odpowiedź brzmi – trzeci dzień, poczynając od niedzieli, czyli wtorek.

Taki sam trik działa w obecnym stuleciu – tylko że dodajemy 1 zamiast 2 przed ostatecznym dzieleniem przez 7.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google