W jaki sposób środki przeciwbólowe lokalizują ból?

Środki przeciwbólowe o miejscowym działaniu docierają do enzymu, który pojawia się tylko w obszarze zranienia. Enzymten, zwany cykloksygenazą (COX), powoduje miejscową pro­dukcję substancji zwanych prostaglandynami, które zwielo­krotniają sygnał bólowy.

Proste analgetyki, takie jak aspiryna, paracetamol czy ibuprofen chemicznie przytwierdzają się do COX, blokując jego funkcje i hamując wytwarzanie prosta-glandyn.

Kiedy dokucza nam ból głowy, jego przyczyną jest od­kształcenie błon pokrywających mózg, które z jakichś powo­dów zostały na przykład rozciągnięte lub „pofalowane”. Dzieje się to wówczas, kiedy naczynia krwionośne w czaszce obkurczają się – często jako efekt przehulanej nocy.

Paracetamol to najpopularniejszy lek przeciwbólowy w Wielkiej Brytanii – co roku sprzedaje się tu 130 milionów opakowań. Jeśli jednak przyjmuje się go zbyt wiele, może się to skończyć czymś o wiele gorszym niż ból głowy – a miano­wicie martwicą wątroby. W Wielkiej Brytanii umiera rocznie około 100 osób, które przedawkowały paracetamol w celach samobójczych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google