Jaki jest skład powietrza, które wydychamy?

Powietrze wydychane różni się od wdychanego głównie zawartością tlenu i dwutlenku węgla. Powietrze, którym wszyscy oddychamy, zawiera 79 procent azotu, 20,9 procent tlenu i 0,04 procent dwutlenku węgla, ze śladami pary wodnej, gazów szlachetnych i rozmaitych zanieczyszczeń.

Powietrze wydychane zawiera 16 procent tlenu i 4 procent dwutlenku węgla – produkt uboczny oddychania komórkowego. Azot, choć absorbowany przez organizm, nie jest meta-bolizowany i wydychamy go w tej samej ilości, w jakiej wdychamy. Wydychane powietrze zawiera także wodę pobraną z wyściółki płuc i ma temperaturę ciała, a nie otoczenia.

Powietrze to bywa wykorzystywane w celach diagnostycznych. Owocowy zapach może wskazywać na zbliżającą się śpiączkę cukrzycową, natomiast obecność bakterii w płucach, ustach lub zakażenie w przewodzie pokarmowym mogą powodować wydzielanie składników lotnych, nadających oddechowi nieprzyjemny zapach.

Szczególnie użyteczna jest analiza wydychanego powietrza w przypadku atakujących żołądek bakterii Helicobacter pylon, których obecność powoduje wrzody żołądka i zwiększa ryzyko raka układu pokarmowego. Helicobacter zawiera enzym, ureazę, który pozwala mu przetrwać w kwaśnym środowisku. Produktem ubocznym działania ureazy jest dwutlenek węgla i tę dodatkową ilość łatwo wykryć w powietrzu wydychanym przez chorego. Techniki badawcze są coraz dokładniejsze. Dlatego uważa się, że z czasem analiza składu wydychanego powietrza pozwoli na rozpoznanie wielu chorób, w tym raka.

Cialis Multiple Attempts Chlamydia Medication Dosage Chlamydia Medication Dosage Cialis No Prescription Needed Cialis No Prescription Needed Order Diazepam Purchase No Prescription Levitra Plus Viagra Prescription Buy Cialis Generic Online Canadian Online Drug Store Cheap Online Tramadol Cheap Citrate Sildenafil Online Sales Viagra Diet Weight Loss Generic Cialis Soft Tabs Generic Cialis Softtabs Generic Cialis Softtabs Non Prescription Diazepam Cialis Online Pharmacy Carisoprodol Cialis Online Pharmacy Carisoprodol

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google