Jaki jest skład powietrza, które wydychamy?

Powietrze wydychane różni się od wdychanego głównie zawartością tlenu i dwutlenku węgla. Powietrze, którym wszyscy oddychamy, zawiera 79 procent azotu, 20,9 procent tlenu i 0,04 procent dwutlenku węgla, ze śladami pary wodnej, gazów szlachetnych i rozmaitych zanieczyszczeń.

Powietrze wydychane zawiera 16 procent tlenu i 4 procent dwutlenku węgla – produkt uboczny oddychania komórkowego. Azot, choć absorbowany przez organizm, nie jest meta-bolizowany i wydychamy go w tej samej ilości, w jakiej wdychamy. Wydychane powietrze zawiera także wodę pobraną z wyściółki płuc i ma temperaturę ciała, a nie otoczenia.

Powietrze to bywa wykorzystywane w celach diagnostycznych. Owocowy zapach może wskazywać na zbliżającą się śpiączkę cukrzycową, natomiast obecność bakterii w płucach, ustach lub zakażenie w przewodzie pokarmowym mogą powodować wydzielanie składników lotnych, nadających oddechowi nieprzyjemny zapach.

Szczególnie użyteczna jest analiza wydychanego powietrza w przypadku atakujących żołądek bakterii Helicobacter pylon, których obecność powoduje wrzody żołądka i zwiększa ryzyko raka układu pokarmowego. Helicobacter zawiera enzym, ureazę, który pozwala mu przetrwać w kwaśnym środowisku. Produktem ubocznym działania ureazy jest dwutlenek węgla i tę dodatkową ilość łatwo wykryć w powietrzu wydychanym przez chorego. Techniki badawcze są coraz dokładniejsze. Dlatego uważa się, że z czasem analiza składu wydychanego powietrza pozwoli na rozpoznanie wielu chorób, w tym raka.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google