Czy jest jakaś nadzieja na wyleczenie osób cierpiących na chorobę Alzheimera?

alzheimerOstatnie eksperymenty ujawniły zdolność komórek macierzy­stych – które w przyszłości można będzie pozyskiwać po­przez klonowanie – do poprawy czynności mózgu. Kiedy się starzejemy, tracimy aksony, włókna, poprzez które komórki mózgu komunikują się między sobą. Akson może jednak się zregenerować pod działaniem występującej naturalnie sub­stancji, zwanej czynnikiem wzrostowym nerwu (NGF).

Podczas badań prowadzonych w University of California School of Medicine w San Diego wstrzykiwano starym mał­pom komórki zmodyfikowane genetycznie do produkcji NGF. Wiadomo, że małpy, starzejąc się, tracą 25 procent aksonów. Po kuracji liczba aksonów u leczonych małp była taka sama jak u młodych zwierząt, a czasem wyższa.

Następny etap to próby na ludziach z chorobą Alzheime­ra, mające na celu sprawdzenie, czy można w ten sposób po­wstrzymać utratę pamięci i funkcji poznawczych. Dokonano tego na dwóch pacjentach i zespół szuka następnych ochot­ników.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google